Brassai Brassai
Brassai Brassai
Brassai Brassai
Brassai Brassai
Brassai Brassai
Brassai Brassai
Brassai Brassai
Brassai Brassai
Brassai Brassai
Brassai Brassai
Brassai Brassai
Brassai Brassai
Brassai Brassai

Brassai Eredeti Simer
450 eves az iskola
  Események


#1 - Megújulunk!, 2011 február
Kedves Látogatók! Most, hogy már úgy néz ki, iskolánk egy új kezdet elõtt áll, elérkezettnek látjuk az idõt arra, is hogy kinézetünkön is változtassunk kissé, és egy új arccal lépjünk Önök elé. Jó pár évvel ezelõtt az az egyedi ötlete támadt egy lelkes diákcsoportnak, hogy készítse el iskolánk honlapját és fáradtságos munkával ez meg is történt. Azóta mûködik, kisebb - nagyobb módosításokkal a jelenlegi weboldal, de eljött az ideje az újra is. Ezennel szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazóknak, akik az évek során hozzájárultak ennek mûködtetéséhez, valamint fenntartásához. Végül, pedig Önökhöz fordulunk, kedves Látogatók. Reméljük, az új oldal is elnyeri bizalmukat, és persze tetszésüket, de ugyanakkor arra kérjük, legyenek kis türelemmel az adatok iránt, ugyanis ezek átmentése idõigényes lesz. Köszönettel, az iskola Vezetõsége


#2 - Brassai Sámuel síremlékének koszorúzása, 2010. október 1. (péntek) 13 óra
A kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum tisztelettel meghív minden érdeklõdöt a Brassai-síremlék leleplezésének a százéves évfordulóján sorra kerülõ ünnepélyes koszorúzásra.

Helyszín: Brassai Sámuel síremléke a Házsongárdi temetõben .

Mûsor:
Kósa Mári: Megnyitó
Irodalmi összeállítás (Szervezõ: Szallós-Kis Melinda. Közremûködik iskolánk leánykorúsa Bazsó-Dombi Ferenc irányítása alatt.)
dr. Gaal György: Emlékbeszéd
Koszorúzás
Himnusz


#3 - A kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceumnak az RMDSZ elnökéhez,
Markó Bélához címzett, az iskola helyzetével kapcsolatos beadványa, 2010-2011

Iskolánk, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceumnak az RMDSZ elnökéhez,
Markó Bélához címzett, az iskola helyzetével kapcsolatos beadványát
Czika Tihamér SZKT tag, a Szabadelvû Kör alelnöke olvasta fel és ismertette
az RMDSZ Szövetségi Képviselõinek Tanácsának (SZKT)
2010 szeptember 25-én megtartott ülésszakán.

A Brassai Sámuel Líceum vezetõ tanácsa


„RMDSZ
Markó Béla elnök úr figyelmébe
Tisztelt Elnök Úr!

A kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum 22 osztálya jelenleg 13 osztályterembe szorult, 4 termet
a román tannyelvû Victor Babes Líceum bocsájtott rendelkezésünkre ez év szeptember 10-én,
a megyei fõtanfelügyelõ közbenjárására. Az Unitárius Egyház július 6-án és szeptember 23-án keltezett leveleiben
újabb két osztályterem kiürítését kéri 2010 október 1-ig. Mindezek következtében október 1-tõl
iskolánkban gyakorlatilag lehetetlenné válik az oktatás. A Victor Babes Líceum által használt épületnek a tulajdonjogát az Erdélyi Unitárius Egyház 2009-ben visszakapta, és írásban értesített, hogy a Brassai elköltözése esetén iskolánk IX- XII. osztályos felsõ tagozata ettõl a tanévtõl oda átköltözhetik. Ehhez azonban az kellene, ha a helyi tanács határozatot hozna a két iskola elköltöztetésére.

Problémánkat 2004 óta öt beadványban is jeleztük a Kolozs megyei RMDSZ-nek, de sem írásos választ, sem a helyzetünket megoldó konkrét megoldási javaslatot nem kaptunk. Szeretnénk megjegyezni, hogy 2004 óta a miénkkel hasonló helyzetben lévõ Cosbuc Líceum számára új kollégiumi épületet emeltek a Petõfi utcában, az Unitárius Egyház ingatlanából az idén új, emeletes épületbe költöztették az Albã ca Zãpada Óvodát, az Inocen?iu Micu Líceum a visszaszolgáltatott régi épületébõl a Ion Lupas iskolába költözhetett.

Lévén, hogy a Kolozs megyei érdekvédelmi szervek és illetékes hatóságok képtelenek a helyzetet megoldani, iskolánk megmaradása és a közel hatszáz diákunk megfelelõ tanulási körülményeinek biztosítása érdekében, tisztelettel, az RMDSZ Szövetségi Képviselõi Tanácsához, személyesen pedig Elnök Úrhoz fordulunk. Kérjük látogasson el Kolozsvárra, közvetítsen a felek között, segítsen, hogy Kolozsvár a nagy múltú és hírnevû iskolája megfelelõ épületben mûködhessen tovább.

A Brassai Sámuel Elméleti Líceum vezetõ tanácsa: Kósa Mária, igazgatónõ
Iszlai Enikõ, aligazgatónõ
Kassay Ildikó, tanár
Péter Rozália, tanár
Nagy Emese, tanár
Vajnár János-Zsolt, tanár
Hãsmãsan Judit, tanár

A Brassai Sámuel Elméleti Líceum szülõi bizottsága nevében
Dr. Prezensky István


A Brassai Sámuel Elméleti Líceum diáktanácsa nevében
Bagaméri Noémi, diáktanácselnök

A Pro Brassai Egyesület nevében
Fogarasi Emese
Székely ZsófiaKolozsvár, 2010. szeptember 24. ”


#4 - Mi legyen veled, Brassai?, 2010-2011

Mi legyen veled, Brassai?

Tanévkezdés. Lelkes, fiatal tanárok fogtak hozzá a tanévkezdés megszervezéshez. Izgalom, öröm, de aggodalomra való ok is akad, hiszen megint elkezdtek keringeni a Brassai Sámuel Líceum körüli kósza hírek, találgatások: ." A Brassai költözik a Monostorra. Megoldódott a Brassai helyzete. Átköltözik az Ókollégium épületébe, ott kezdik a tanévet ...stb."
Tíz éve folyik a Brassai Sámuel Elméleti Líceum körül a találgatás, azóta mûködik ugyanis az iskola az Unitárius Egyház tulajdonába visszaszolgáltatott épületben. Az egyház beindította saját iskoláját, s emiatt az állami iskolának a folyamatosan visszaigényelt termek miatt egyre kevesebb tanterem jut.
Tíz évvel ezelõtt jeleztük elõször, hogy gondjaink vannak. S kihez lehetett fordulni? Érdekvédelmi szervezetünkhöz. Akiknek a városi tanácsosai, parlamenti képviselõi, alpolgármesterei, magyar tanfelügyelõi elmondták, hogy a kormánynak sajnos nincs semmiféle stratégiája, amellyel ezt a problémát megoldhatná. Pedig tudott dolog, hogy a Brassai esete nem egyedi eset, az országban hasonló helyzetek bõven akadnak.
Tíz éven keresztül folyamatosan jeleztük a felmerült problémát és írásos beadványainkat eljutattuk mind a kolozsvári R.M.D.Sz.-hez, mind a helyi önkormányzathoz és a tanfelügyelõséghez, hisz a probléma megoldása nem csak a Brassai Sámuel Líceum és az Unitárius Egyház feladata, nem egyedül õk kell gondoskodjanak egy állami magyar iskoláról.
Írásbeli választ csak a polgármesteri hivataltól kaptunk, 2009 október 14-én, amelyben közölték velünk, hogy nem rendelkeznek olyan épülettel, amelybe átköltözhetnénk és a helyzet megoldását a két iskola egyesülésében látják. (Ezzel szemben a hasonló helyzetben levõ kolozsvári román tanintézetek problémáját úgy oldódották meg, hogy új épületeket építettek számukra...)
Ezt követõen a két iskola vezetõtanácsa átgondolta az egyesülés lehetõségét, s arra a következtetésre jutottunk, hogy igazából egyik iskola sem tartja megfelelõ megoldásnak a fúziót. Az osztályok száma ugyanis jóval nagyobb, mint amit az épület megbírna, függetlenül attól, hogy két különálló, vagy egy egyesült iskola m?ködne benne.
A megbeszélés mégis eredményes volt, mert megfogalmazódott egy olyan közös nyilatkozat a két iskola és az Unitárius Egyház részérõl, hogy közösen megtesznek mindent annak érdekében, hogy a Brassai Sámuel Líceum egy hagyományainak és tekintélyének megfelelõ épülethez jusson.
Az Unitárius Egyház 2010 áprilisában felajánlotta s írásban beleegyezett abba, hogy a Brassai átköltözzék az Ókollégium épületébe, ahol jelenleg a Victor Babes Líceum mûködik.
Megoldódni látszott az iskola ügye. Ahhoz viszont, hogy átköltözhessünk, szükség van a polgármesteri hivatal jóváhagyására, határozatára. S itt van a gond.
A nyári vakáció jobbára azzal telt el, hogy a Brassai Sámuel Elméleti Líceum vezetõsége találkozásokat szorgalmazott az illetékesekkel, hiszen tudtuk azt, hogy nemsokára kezdõdik az új tanév, s a jelenlegi állapotban az iskola részben m?ködésképtelen.
Július elején meg is született a jó hír, László Attila alpolgármester, az R.M.D.Sz. megyei elnöke biztosította iskolánk igazgatóját, hogy rendezõdtek a dolgok, költözhetünk az Ókollégium épületébe. Egy hét múlva viszont az alpolgármester úr már azzal vádolt minket, hogy felelõtlenek vagyunk, mert nem akarjuk megérteni azt, hogy Kolozsvárnak nincs szüksége ennyi magyar iskolára.
Jogosan merült fel bennünk a kérdés, miért éppen a Brassai Sámuel Elméleti Líceumra nincs szükség? Talán azért, mert tenni is kellene valamit az érdekében? S akinek az lenne a dolga, hogy a kolozsvári magyarság érdekeit képviselve felvállalja egy nagy múltú kolozsvári magyar iskola megmaradásának az ügyét, az képtelen rá vagy pedig számára ez csak egy kényelmetlen, elodázandó, ?majd csak megoldódik valahogy magától" problémát jelent?
Közel 600 gyerek továbbra is a Brassai Sámuel Elméleti Líceumba szeretne járni, így megpróbáltunk megoldást keresni arra, hogy normális körülmények között kezdhessük a gazdasági megszorítások miatt amúgy is nehéznek induló tanévet.
Így aztán erre a tanévre született is egy rövidtávú megoldás, sajnos most is az R.M.D.Sz. és a magyar tanfelügyelõk segítsége nélkül. Akik segítettek: a Victor Babes Líceum igazgatónõje, Anca Podoleanu, valamint a fõtanfelügyelõ asszony, Anca Cristina Hodorogea. A Victor Babes Líceum igazgatónõje kiüríttetett nekünk négy tantermet az iskola földszintjén, így az idén is zavartalan körülmények között folyhat intézetünkben az oktatás.
Hogy jövõre, illetve hosszú távon mi lesz, az ismét a megyei érdekvédelmi szervezetünk városi tanácsosainak, parlamenti képviselõinek, magyar tanfelügyelõinek, alpolgármesterének, elnöki tanácsadójának stb. hozzáállásán és cselekvõ tenni akarásán múlik. És nem utolsó sorban azon, hogy a kolozsvári magyarság hogyan gondolja: vajon valóban túl sok a magyar iskola városunkban, illetve lehet-e hagyni azt, hogy Kolozsvár magyar múltjának és jelenének egyik szimbóluma csak úgy eltûnjön?


A Brassai Sámuel Elméleti Líceum vezetõ tanácsa


#5 - Nagytakarítás, 2010. 09. 25
Let?s Do It, Romania!


#6 - Uj Kepek, 2008 jun 16
Sikerult uj kepeket feltoltenunk. Megtekinthetoek itten:

2008 - as Ballagas
2008 - as Brassai Het
2008 - as Nagykorusitas


#7 - Képfeltöltés !!!, egy kis figyelmet kerunk
Az utobbi idöben sok ember fényképet töltött fel a weboldalra de ezek feketén jelentek meg es nem aktiválhattuk öket.
Mi ennek az oka? Hát az hogy türelmesen meg kell várni amig azt irja ki, hogy "Feltöltés sikeres.Miután a moderator jovahagyja, meg fog jelenni ezen a lapon. Köszönjük szépen."Amig az elöbb emlitett szöveg nem jelenik meg, addig kérjük, hogy ne tegyenek semmit. Köszönjük megértésüket és egy kis odafigyeléssel sikerülni fog !!!


#8 - Reklámozz minket is !!!!,
Ha akarod, hogy weboldalunkat weboldalodon reklámozd akkor ezt a képet használd fel. Köszi.


#9 - ÖNÁLLÓ KÉP FELTÖLTÉS, 2007. Marcius 23tol
Mostmár Önállóan feltöltheted a KÉPEK linkhez a külömbözö kategoriahoz füzödö képanyagodat.
Ha a kép nem sértö jellegü, és van köze a weboldalhoz, iskolahoz akkor mi aktiváljuk.
A kép feltöltésének modszere:
  • megnyitod a kepek szekciot (itt)
  • kivalasztod a kategoriat ahova szeretnel kepet feltolteni
  • egesz lent, a kepek alatt van egy Browse, Feltolt gomb, keresd meg :)
  • megnyomod a Browse gombot es kivalasztod a kepet amit fel szeretnel tolteni. (figyelem, csak .jpg fileok feltolteset engedelyezzuk)
  • megnyomod a Feltolt gombot es varsz...
  • a feltoltott kep megjelenik a kepek kozott, de csak te lathatod...azt is csak addig mig be nem zarod a browsert.
  • a kepeket mi (a brassai samuel elmeleti liceum webmester csapata) fogjuk aktivalni (vagy torolni)


#10 - Osztályképek, Tanárképek, Ötletek, stb.,
Akik szeretnék nevük mellett megjeleníteni e-mail címüket vagy honlapjuk címét, illetve osztályképet, tanárok fényképét vagy bármilyen ötletet oldalunkon, kérjük írjanak az alábbi e-mail címre. (Fontos: a levél tartalmazzon nevet, osztályt, végzési évet és az ajánlott anyagot.)

email: lebomen@hotmail.com